Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zgodnie z Planem mimo panującej epidemii pod rygorem sanitarnym wczoraj odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Ustępujący  Zarząd otrzymał absolutorium. Serdecznie Dziękujemy Koledze Leszkowi Kuźmie za 12 lat pracy na funkcji Komandora to dzięki jego ciężkiej pracy Przystań ma piękny pomost plac apelowy schody I wiele innych inwestycji. Uchwałą Walnego Zebrania został nadany tytuł Honorowego Bosmana Klubu otrzymał go nie kto inny jak wszystkim dobrze znany Kolega Antoni Łuczak. Nowy Zarząd ukonstytuował się w następujący sposób 

Komandor GERWAZY WOJTKOWIAK 

V-ce Komandor TOMASZ PANIĄCZYK 

Sekretarz PAULA BINEK 

Skarbnik ROBERT KLAWIŃSKI

Członek Zarządu ŁUKASZ GARGULIŃSKI 

Członek Zarządu MARCIN PRZYBYLSKI

Komandor wygłosił plan pracy na rok 2020, pierwszą sprawą którą trzeba się zająć jest organizacja regat 11-12 lipca więc wszystkie ręce na pokład I zaczynamy działać. 

Uwaga Uwaga

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce jako działania prewencyjne zgodnie z rozporządzeniem Burmistrza Rogoźna, Zarząd Klubu Żeglarskiego podjął decyzję o odwołaniu zaplanowanego walnego zebrania członków klubu. O dacie i miejscu zebrania poinformujemy w terminie późniejszym.

Walne Zebranie

OGŁOSZENIE

W dniu 27.03.2020roku o godzinie 18.00 , w siedzibie Klubu Żeglarskiego Kotwica odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na które zapraszamy wszystkich członków Klubu.

Obecność obowiązkowa .

                    Zarząd

Rozpoczęcie Sezonu Żeglarskiego oczami Kolegów z Poznańskiego Klubu Morskiego LOK

Uroczystość otwarcia sezonu żeglarskiego w Rogoźnie

W pobliskim Rogoźnie Wlkp. na terenie pięknie rozbudowanego za klika set
tyś . złotych klubu żeglarskiego Kotwica z nową nawierzchnią placu
apelowego, masztem flagowym i pomostem, w niedzielę 20 maja br. przy pięknej
pogodzie odbyła się pod kierownictwem Komandora klubu kol. Leszka Kuźmy
uroczystość otwarcia sezonu żeglarskiego 2018, którą zaszczycili swoją
obecnością zastępca Burmistrza Pani Renata Tomaszewska, przewodniczący Rady
Miejskiej Pan Henryk Janus, Prezes WOPR. Pan Mariusz Szymański, oraz bardzo
licznie zebrani członkowie klubu.
Wystąpił poczet sztandarowy, i przy biciu szklanek wciągnięto flagę
państwową na maszt.
Dostojni goście wygłosili krótkie przemówienia, życząc bezpiecznego
żeglowania, stopy wody pod kilem i dobrych wiatrów a Pani Renata rozwoju
zimą bardzo widowiskowego sportu bojerowego!!!.
Jednym z punktów programu, była dekoracja kol. Antoniego Łuczaka oraz
Stanisława Włodarczyka wielce zasłużonych członków klubu dla rozwoju
sportu bojerowego medalem 50lecia bojerowej klasy DN w Polsce, której
dokonał przybyły z Poznania Romuald Rowecki Komandor Flotylli Zachodniej DN.
w towarzystwie Andrzeja Grońskiego, kierownika sekcji bojerowej PKM. LOK
Poznan .Centralna uroczystość 50lecia klasy DN w Polsce odbyła się w
Olsztynie, gdzie odznaczony został Pan Przemysła Marszał vice Komandor
klubu Kotwica Rogoźno w chwili obecnej główny organizator „otwarcia
sezonu”.
Pamiętać należy, że 50 lat temu w ciągu 4 miesięcy ci koledzy wraz z
innymi w czynie społecznym wybudowali kilka bojerów klasy DN w ciągu 4
miesięcy, z których 2 wystartowały w pierwszych Bojerowych Mistrzostwa
Polski w Giżycku 1967r. To był początek pięknej historii, która dała Polsce
przez te 50 lat ,103 medale Mistrzostw Europy i Świata, a obecnie posiadamy
najsilniejszą drużynę bojerową na świecie.
Żadna inna zimowa dyscyplina sportowa nie zdobyła dla Polski tyle medali,
co bojery klasy DN powiedział Romuald Rowecki.
Uroczystość zakończyła się w świetlicy klubowej, w miłej atmosferze
rozmowami żeglarskimi przy skromnym poczęstunku.
Romuald