Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zgodnie z Planem mimo panującej epidemii pod rygorem sanitarnym wczoraj odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Ustępujący  Zarząd otrzymał absolutorium. Serdecznie Dziękujemy Koledze Leszkowi Kuźmie za 12 lat pracy na funkcji Komandora to dzięki jego ciężkiej pracy Przystań ma piękny pomost plac apelowy schody I wiele innych inwestycji. Uchwałą Walnego Zebrania został nadany tytuł Honorowego Bosmana Klubu otrzymał go nie kto inny jak wszystkim dobrze znany Kolega Antoni Łuczak. Nowy Zarząd ukonstytuował się w następujący sposób 

Komandor GERWAZY WOJTKOWIAK 

V-ce Komandor TOMASZ PANIĄCZYK 

Sekretarz PAULA BINEK 

Skarbnik ROBERT KLAWIŃSKI

Członek Zarządu ŁUKASZ GARGULIŃSKI 

Członek Zarządu MARCIN PRZYBYLSKI

Komandor wygłosił plan pracy na rok 2020, pierwszą sprawą którą trzeba się zająć jest organizacja regat 11-12 lipca więc wszystkie ręce na pokład I zaczynamy działać. 

Uwaga Uwaga

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce jako działania prewencyjne zgodnie z rozporządzeniem Burmistrza Rogoźna, Zarząd Klubu Żeglarskiego podjął decyzję o odwołaniu zaplanowanego walnego zebrania członków klubu. O dacie i miejscu zebrania poinformujemy w terminie późniejszym.

Walne Zebranie

OGŁOSZENIE

W dniu 27.03.2020roku o godzinie 18.00 , w siedzibie Klubu Żeglarskiego Kotwica odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na które zapraszamy wszystkich członków Klubu.

Obecność obowiązkowa .

                    Zarząd